Stichting voor belangenbehartiging inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte

 • Bevorderen onderling contact
 • Geven van voorlichting
 • Ondersteuning bieden
 • Inventariseren klachten
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid)
 • Participatie en Integratie gerichte activiteiten

DUWgroep Leusden stelt zich tot doel:

 • De DUWgroep Leusden is een stichting die sinds 1988 het welzijn van inwoners in Leusden met een handicap of chronische ziekten probeert te bevorderen.
 • Adviesorgaan integraal gehandicaptenbeleid voor het college van Burgemeester en Wethouders.
 • Het bevorderen van onderling contact en ondersteuning bieden aan chronisch zieken en/of mindervaliden om eenzaamheid te bestrijden.
 • Geven van voorlichting ten behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder andere: hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen (Wmo en Wet Langdurige Zorg)
 • Inventariseren van klachten en benodigdheden (hulpmiddelen).
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten organiseren.
 • Toegankelijkheid; onderzoek en advies richting winkels, openbare ruimtes en bestrating.

Bestuur DUWgroep en Advies Commissie:

Bestuur   

 

Gerrit Wildeboer Ron Ham Ger Tigelaar Nieuw lid benoemen Mariƫtte Triel Annet Belt
Voorzitter Secretaris / Webmaster Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Commissie van Advies      

Anne van den Dool, Willie van den Dool, Jan Burger, Koos Egtberts, Annelie Luykx, Danielle Tijhuis, Jan Snoek, Joke de Jong, Ton Geijsberts,                                                                                     

Wat de DUWgroep Leusden allemaal doet vindt u hier.