Stichting Welzijn Mensen met ee bperking LeusBelangenbehartiging van inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte.

 • Bevorderen onderling contact
 • geven van voorlichting
 • ondersteuning bieden
 • inventariseren klachten
 • verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid)
 • participatie en integratie gerichte activiteiten

DUWgroep Leusden stelt zich tot doel:

 • Het bevorderen onderling contact van chronisch zieken en/of mindervaliden om eenzaamheid te bestrijden.
 • Geven van voorlichting ten behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder andere: hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen (WMO en Wet Langdurige Zorg)
 • Ondersteuning bieden aan chronisch zieken en/of mindervaliden. Onder andere bij communicatie met de gemeente.
 • Inventariseren klachten en benodigdheden (hulpmiddelen).
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten organiseren.
 • Toegankelijkheid; onderzoek en advies richting winkels en openbare ruimtes.

Bestuur DUWgroep en Advies Commissie:

Het bestuur wordt gevormd door;
 • Gerrit Wildeboer – Voorzitter
 • Ron Ham – Secretaris
 • Margreet den Hertog – Penningmeester
 • Jolanda van der Veen – Bestuurslid
De Advies Commissie wordt gevormd door;
 • Danielle Tijhuis, Mariëtte Triel, Jan Snoek, Joke de Jong, Ton Geijsberts, Annelie Luykx, Annemarie van Loon
Wat de DUWgroep Leusden allemaal doet vindt u hier.