Stichting voor belangenbehartiging inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte

 • Bevorderen onderling contact
 • Geven van voorlichting
 • Ondersteuning bieden
 • Inventariseren klachten
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid)
 • Participatie en Integratie gerichte activiteiten

DUWgroep Leusden stelt zich tot doel:

 • De DUWgroep Leusden is een stichting die sinds 1988 het welzijn van inwoners in Leusden met een handicap of chronische ziekten probeert te bevorderen.
 • Adviesorgaan integraal gehandicaptenbeleid voor het college van Burgemeester en Wethouders.
 • Het bevorderen van onderling contact en ondersteuning bieden aan chronisch zieken en/of mindervaliden om eenzaamheid te bestrijden.
 • Geven van voorlichting ten behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder andere: hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen (Wmo en Wet Langdurige Zorg)
 • Inventariseren van klachten en benodigdheden (hulpmiddelen).
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten organiseren.
 • Toegankelijkheid; onderzoek en advies richting winkels, openbare ruimtes en bestrating.

Bestuur DUWgroep en Advies Commissie:

Bestuur   

                                                                                                    

Gerrit Wildeboer         Ron Ham                        Ger Tigelaar          Jolanda van der Veen     Mariëtte Triel     
Voorzitter                    Secretaris / Webmaster   Penningmeester     Bestuurslid                     Bestuurslid       

Commissie van Advies

Danielle Tijhuis, Mariëtte Triel, Jan Snoek, Joke de Jong, Ton Geijsberts, Annelie Luykx, Annemarie van Loon, Anne van den Dool

Werkgroep Wonen/ Mobiliteit /Toegankelijkheid is gekoppeld aan de DUWgroep Leusden

 

Wat de DUWgroep Leusden allemaal doet vindt u hier.