DUWGROEP Leusden                
  Ontvangen     Uitgaven    
                 
    Financien Begroting        Begroting Begroting
    jaar jaar     jaar jaar jaar
    2022 2022     2022 2022 2023
                 
Saldo 01/01/2022/2023   5.684,29 4.100,23          
        Bankkosten minus rente   138,91 135,00 135,00
        Bestuurskosten   632,58 450,00 400,00
        Attenties bestuursleden   105,98 50,00 100,00
        Diversen: Att/KvK/Admin.kst   45,50 25,00 50,00
        Communicatie / PR Leusder Krant   620,55 700,00 700,00
        Website/hosting   40,54 100,00 100,00
Activiteit Zorgfestival       Activiteit Zorgfestival        
                 
Stimulans   81,00   Stimulans   56,17    
        Reserve Stimulans   24,83    
                 
        Organisatie mensen met Handicap: 2022      
        Wonen        
        Toegankelijkheid        
        Mobiliteit        
        Zorg        
        Welzijn        
                 
                 
                 
                 
Totaal   5.765,29   Totaal   1.665,06 1.460,00 1.485,00
                 
        Saldo 31/12/22   4.100,23