DUWGROEP Leusden                  
  Ontvangen       Uitgaven    
                   
    Financien Begroting Begroting        Begroting Begroting
    jaar jaar jaar     jaar jaar jaar
    2021 2021 2022     2021 2021 2022
                   
Saldo 01/01/2021/2022   4.241,45   5.684,29          
          Bankkosten minus rente   133,86 135,00 135,00
          Bestuurskosten     150,00 450,00
          Attenties bestuursleden   12,99 50,00 50,00
          Diversen: Att/KvK/Admin.kst   36,50 25,00 25,00
          Bloemen/koffie Kerst 2020   208,90    
          Communicatie / PR Leusder Krant   692,73 250,00 700,00
          Website/hosting   686,08   100,00
Activiteit Zorgfestival         Activiteit Zorgfestival        
          Aktiviteit     100,00  
                   
Stimulans ( ANGO ) Eigen bijdrage   25,90     Stimulans     480,00  
                   
Eindafrekening deel Duwgroep S M B L: 2021 3188,00     Organisatie mensen met Handicap: 2021      
Algemene Reserve         Wonen        
Activiteiten reserve         Toegankelijkheid     85,00  
          Mobiliteit        
          Zorg        
          Welzijn        
                   
Rabobank Clubkas Campagne         Bijdrage aan SMBL werkgroepen        
          Bijdrage aan SMBL organisatiekosten        
                   
Totaal   7.455,35     Totaal   1.771,06 1.275,00 1.460,00
                   
          Saldo 31/12/21   5.684,29