DUWGROEP Leusden                      
  Ontvangen     Uitgaven  
                       
    Financiën Begroting Begroting     Financiën Begroting Begroting
    jaar jaar jaar jaar     jaar jaar jaar jaar
    2019 2020 2020 2021     2019 2020 2020 2021
                       
Saldo 01/01/2019/2020   5.677,70 5.140,78                
            Bankkosten minus rente   118,80 118,94 135,00 135,00
            Bestuurskosten   90,00   150,00 150,00
            Attenties bestuursleden     11,95   50,00
            Diversen: Att/KvK/Admin.kst   117,62 18,62   25,00
                       
            Communicatie / PR Leusder Krant   304,92 254,07 300,00 250,00
                       
Activiteit Zorgfestival           Activiteit Zorgfestival          
            Activiteit   10,00   100,00 100,00
                       
Stimulans ( ANGO ) Eigen bijdrage   542,60 100,50     Stimulans   351,93 425,75 480,00 480,00
                       
Eindafrekening deel DUWgroep SMBL: 2021         Organisatie mensen met Handicap: 2021        
Algemene reserve         2.713 Wonen          
Activiteiten reserve         560 Toegankelijkheid         85
            Mobiliteit          
            Zorg          
            Welzijn          
                       
Rabobank Clubkas Campagne   368,42 50,00     Bijdrage aan SMBL werkgroepen   178,67 104,50 165,00  
            Bijdrage aan SMBL organisatiekosten   276,00 116,00 135,00  
                       
Totaal   911,02 5.291,28 0,00 3.273,00 Totaal   1.447,94 1.049,83 1.465,00 1.275,00
                       
            Saldo 31/12/19  c.q. 31/12/2020   5.140,78 4.241,45 -1.465,00 1.998,00