DUWGROEP Leusden                
  Ontvangen     Uitgaven    
                 
    Financien Begroting        Begroting Begroting
    jaar jaar     jaar jaar jaar
    2023 2023     2023 2023 2024
                 
Saldo 01/01/2022/2023   4.100,23 3.158,40          
        Bankkosten minus rente   180,89 135,00 200,00
        Bestuurskosten   354,90 400,00 400,00
        Attenties bestuursleden     100,00 100,00
        Diversen: Att/KvK/Admin.kst     50,00 50,00
        Communicatie / PR Leusder Krant   385,31 700,00 500,00
        Website/hosting   70,79 100,00 100,00
Activiteit Zorgfestival   5100,00   Activiteit Zorgfestival   4.541,49    
                 
Stimulans   140,33   Stimulans   584,90    
        Reserve Stimulans   63,88    
                 
        Organisatie mensen met Handicap: 2022      
        Wonen        
        Toegankelijkheid        
        Mobiliteit        
        Zorg        
        Welzijn        
                 
                 
                 
                 
Totaal   9.340,56   Totaal   6.182,16 1.485,00 1.350,00
                 
        Saldo 31/12/22   3.158,40