Kerntaak en Ambitie van de DUWgroep is belangenbehartiging van inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte. Bevorderen onderling contact, geven van voorlichting en ondersteuning en het inventariseren en ondersteunen van klachten en verbetervoorstellen van (inclusief beleid) op participatie en integratie gerichte activiteiten.

A. VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

Doelstelling: Iedereen heeft gelijke rechten. Mensen met een beperking moeten hetzelfde worden behandeld als mensen zonder een beperking. Iemand discrimineren of buitensluiten mag niet. Iedereen heeft het recht om zelf beslissingen te nemen.
Artikel 9 VN-verdrag Handicap
Mensen met een beperking moeten bij en in alle gebouwen kunnen komen. Zij moeten gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. Straten, wegen en pleinen moeten goed bereikbaar zijn. Als het nodig is worden er aanpassingen gedaan. Bij toegankelijkheid hoort dat iedereen goed omgaat met mensen met een beperking.
Voor het volledige verdrag klik op de link: (https://www.mensenrechten.nl/themas/rechten-van-mensen-met-een-beperking)  

B. Contacten doelgroep/service aan doelgroep

Doelstelling: Intensiveren van contacten (individueel/collectief) en het organiseren van specifieke activiteiten voor een brede achterban of bepaalde doelgroep.

C. Belangenbehartiging (extern) en Samenwerking

Doelstelling: Uitbouwen belangenbehartiging op collectief niveau. Relaties onderhouden met overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en patiƫnten-/consumentenorganisaties. Actieve inbreng in de samenleving gericht op het maximaal kunnen meedoen van alle inwoners (inclusief denken).

D. Uitbreiding adviescommissie en vrijwilligers, taken en acties bestuur

Doelstelling: Om bovenstaande activiteiten te kunnen realiseren zijn meer mensen nodig, als adviescommissielid of als vrijwilliger in een projectgroep.

E. Werkwijze

Per actie wordt een bestuurslid verantwoordelijk. In projectgroepen, voor wat grotere acties, kunnen vrijwilligers deelnemen. 
Door middel van een actielijst zal het bestuur met regelmaat de voortgang van de acties volgen.

F. Donatie

Een donatie aan de DUWgroep is altijd welkom. Het rekeningnummer waarop de donatie kan worden overgemaakt is NL84 RABO 0385906447.
Door de ANBI-status zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Bekijk hier de ANBI-status van DUWgroep Leusden