De DUWGROEP streeft naar de verwezenlijking van het ideaal van ‘volwaardig burgerschap’. Een essentieel onderdeel van volwaardig burgerschap is de zeggenschap over het eigen leven op zowel individueel als op maatschappelijk niveau. Zeggenschap en keuzevrijheid zijn op individueel niveau van wezenlijk belang om als mens aan de samenleving deel te kunnen nemen. Op maatschappelijk niveau betekent zeggenschap ook
invloed hebben op beslissingen en voorzieningen die het leven van mensen beïnvloeden. Het openbaar bestuur, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties dienen daarom bij de vorming van hun beleid belangenorganisaties te raadplegen voordat maatregelen worden vastgelegd.

Als belangenbehartiger richt de DUWgroep zich met name op de volgende aandachtsvelden:

 • Toegankelijkheid
 • Mobiliteit
 • Wonen
 • Zorg
 • Informatievoorziening

Beleidsterreinen

De DUWgroep houdt zich bezig met de volgende beleidsterreinen:

 • Huisvesting
 • Woningaanpassing
 • Volksgezondheid
 • Mobiliteit & vervoer
 • Sport & recreatie
 • Toegankelijkheid
 • Voorlichting
 • Veiligheid
 • Ouderenbeleid

 

Activiteiten

Deelname Werkgroepen

Voor een groter draagvlak werkt DUWgroep Leusden samen met o.a. de SOL (Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden).
(zie https://www.lariks-leusden.nl/locaties/sol-samenwerkende-ouderenorganisaties-leusden/ )
Omdat er veel raakvlakken zijn in de zaken die worden nagestreefd, zijn er werkgroepen samengesteld met mensen uit verschillende organisaties.
Werkgroep “Wonen/Toegankelijkheid/Mobiliteit” is gekoppeld aan de DUWgroep.

 

Toegankelijkheidsonderzoek

DUWgroep Leusden onderzoekt de toegankelijkheid van winkels en openbare gebouwen en bestrating. Het toegankelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd door mensen met verschillende beperkingen. Op basis van deze bezoeken is een oordeel en advies beschikbaar.
Gebouwen die ruim aan de voorwaarden voldoen krijgen een pluim uitgereikt. Een stimulerende duim is er voor gebouwen die verbeterpunten hebben. Een rapport met adviezen is beschikbaar voor gebouwen die onvoldoende toegankelijk zijn.

 

Informatieavonden

Mede door de enorme veranderingen in de zorg, organiseert DUWgroep voor haar achterban informatieavonden. Zo zijn er informatieavonden om te vertellen over de wijzigingen in de eigen bijdrage van hulpmiddelen. Maar ook over de hulpmiddelen. Waar kun je ze voordelig kopen en wat zijn belangrijke zaken om op te letten en rekening mee te houden.

 

ANWB AutoMaatje

AutoMaatje Leusden is een non-profit organisatie waarbij chauffeurs, op vrijwillige basis, personen vervoeren naar verschillende activiteiten, “medisch, concert, familie, etc”.
Samen met de werkgroep WMT heeft de DUWgroep het initiatief genomen AutoMaatje Leusden te introduceren en met veel succes.

 

Uitstapjes

Zo veel mogelijk probeert DUWgroep Leusden mensen te stimuleren om ook buitenshuis te vertoeven. Ook worden er gezamenlijke bezoeken georganiseerd naar belangrijke evenementen.

 

Stimulans

Stimulans is in het leven geroepen om mensen met een beperking buitenshuis te laten komen. Een keer per maand is er het Koffieochtendje. Hier kunnen mensen met een beperking terecht voor een kopje koffie, gezellig bijpraten of een spelletje spelen.
Op regelmatige basis wordt er een uitstapje geregeld voor mensen met een beperking. Hiervoor worden (vrijwillige) chauffeurs gemobiliseerd om de mensen te vervoeren en begeleiden.

 

Belangen mensen met een psychische beperking

De belangen voor mensen met een psychische beperking zijn in Leusden verdeeld in kleine groepen. Er wordt door de DUWgroep actie ondernomen om deze groepen te verenigen om, ook richting de gemeente, een vuist te kunnen maken. Door de verschillende bezuinigingen zijn er problemen met vervoer en huisvesting om samen te komen voor deze groep mensen en hun begeleiders. Ook voor deze problematiek zoeken mensen uit de DUWgroep naar oplossingen.

 

Nieuwsbrief

Twee maal per jaar, voorjaar en najaar, wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Deze is digitaal en op papier beschikbaar.

 

Werving

Zoals de meeste vrijwilligersorganisaties, komt ook DUWgroep Leusden mensen en middelen tekort. De werving wordt gedaan door alle vrijwilligers van de DUWgroep.

Mensen werving door off- en online publicaties. Fondsenwerving door publicaties en het rechtstreeks benaderen van potentiële donateurs.

Bekijk hier de Kerntaak en Ambitie van DUWgroep Leusden