1) De naam van de Instelling

Duwgroep, Stichting Welzijn Mensen met een Handicap Leusden.
Ook bekend als “DUWgroep Leusden”.

KvK 41189498

2) RSIN/fiscaal nummer

8167.60.469

3) Post- of bezoekadres van de instelling

DUWgroep
p/a De Blekerij 5
3831 CT Leusden

4) Doelstelling van de ANBI-deelnemer

DUWgroep Leusden stelt zich ten doel:

 • Het onderling contact van chronisch zieken en/of mindervaliden te bevorderen om eenzaamheid te bestrijden.
 • Voorlichting geven ten behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder meer: Wmo, hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen.
 • Chronisch zieken en/of mindervaliden te ondersteunen. Onder meer bij communicatie met de gemeente.
 • Inventariseren klachten.
 • Verbetervoorstellen te maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten te organiseren.
 • Toegankelijkheid, onderzoek en advies richting winkels en openbare ruimtes.

5) Hoofdlijnen van het beleidsplan

Manier waarop de instelling geld werft

Sponsors, donaties.
Subsidie bij aangaan van een goedgekeurd project.

Beheer van het vermogen van de instelling

Het beheer wordt gedaan door de penningmeester.

Besteding van het vermogen van de instelling

 • Onkostenvergoeding voor leden bij het uitvoeren van hun functie
 • Huur ruimte voor vergaderingen, voorlichtingsavonden, ontmoetingshuis
 • Organisatie Stimulans (Activiteiten voor mensen met een beperking)
 • Bankkosten
 • Contributies
 • Toegankelijkheidsonderzoek
 • PR/communicatie
 • Drukwerk
 • Onvoorziene uitgaven

6) Functie van de bestuurders

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuurslid

7) Beloningsbeleid

Er is enkel een vergoeding voor gemaakte kosten die bestuursleden maken bij uitoefening van hun functie bij de DUWgroep.

Bekijk hier de ANBI Financiële Pagina